Wap 2G 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ qua SMS

MobiFone cung cấp tiện ích mới MIỄN PHÍ giúp Quí khách dễ dàng t́m hiểu thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng - Hướng dẫn sử dụng dịch vụ qua SMS.

Chỉ cần soạn tin nhắn với nội dung qui định (xem hướng dẫn chi tiết tại đây) gửi 994, Quí khách sẽ nhận được thông tin chi tiết trong bản tin trả về với độ dài tối đa 800 kư tự, cụ thể  như sau:

- Để biết Tên dịch vụ do MobiFone cung cấp, soạn DV gửi 994

- Để biết Thông tin về các Dịch vụ, soạn TÊN DỊCH VỤ gửi 994

Ví dụ: Để biết Thông tin về Dịch vụ Mobile Internet, soạn INTERNET gửi 994

- Để biết Thông tin về các Gói cước, soạn TÊN GÓI CƯỚC gửi 994

Ví dụ: Để biết Thông tin về Gói cước Surf30, soạn SURF30 gửi 994

- Để biết Các chương tŕnh Khuyến mại về dịch vụ giá trị gia tăng, soạn KM gửi 994.