Wap 2G 

Đăng ký/Hủy dịch vụ GTGT

 
Call Barring
Dịch vụ chặn cuộc gọi của MobiFone 
Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)
Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ của MobiFone 
mStatus
Dịch vụ giúp gửi thông điệp cá nhân đến bạn bè 

[Về đầu trang]