Wap 2G 

Dịch vụ M2D

1. Giới thiệu dịch vụ
2. Đối tượng sử dụng
3. Mức phí chuyển đổi
4. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
5. Một số quy định

1. Giới thiệu
M2D là dịch vụ giúp bạn chuyển tiền trong tài khoản chính thành ngày sử dụng.
2. Đối tượng sử dụng
Thuê bao MobiCard, MobiZone, Mobi365 đang hoạt động 02 chiều.
3. Mức phí chuyển đổi
Phí chuyển đổi:   500đ = 01 ngày sử dụng
Phí giao dịch:  1.000đ/ 01 lần giao dịch

[Về đầu trang]

4. Hướng dẫn sử dụng
- Đăng ký mật khẩu:
Bấm *117*MẬT KHẨU*MẬT KHẨU# , bấm Gọi/Yes/OK
Trong đó:
o MẬT KHẨU: là Mật khẩu bạn muốn sử dụng, gồm 05 ký tự loại số.
o Trường hợp  bạn đã có mật khẩu của dịch vụ M2U: sử dụng  mật khẩu của dịch vụ M2U cho dịch vụ M2D.
- Đổi mật khẩu:
Bấm *118*MẬT KHẨU CŨ*MẬT KHẨU MỚI*MẬT KHẨU MỚI #, bấm Gọi/Yes/OK.
Trong đó :
o MẬT KHẨU CŨ: là Mật khẩu cũ bạn đang sử dụng.
o MẬT KHẨU MỚI: là Mật khẩu mới bạn muốn sử dụng.
- Chuyển đổi tiền sang ngày:
- Bấm *121*MẬT KHẨU#, bấm Gọi/Yes/OK
- Hệ thống sẽ phản hồi, thực hiện các thao tác theo yêu cầu của hệ thống. Chi tiết xem tại đây
5. Một số quy định
- Phí chuyển tiền (bao gồm phí giao dịch và phí chuyển đổi) được trừ vào tài khoản chính của thuê bao.
- Trong trường hợp tổng số tiền bạn muốn chuyển đổi có số  tiền lẻ thì số tiền lẻ này sẽ không bị trừ và sẽ được giữ nguyên trong tài khoản chính của bạn.
Ví dụ: Nếu bạn nhập số tiền muốn chuyển là 2.600đ,  sau khi bạn xác nhận, hệ thống sẽ thưc hiện như sau:
o Trừ 1.000đ: phí giao dịch
o Trừ 1.500đ: phí chuyển đổi
o Bạn có thêm 03 ngày sử dụng.
o Số tiền lẻ còn lại 100đ sẽ không được qui đổi sang ngày và vẫn được giữ trong tài khoản của bạn (Thực tế tài khoản của bạn chỉ bị trừ 2.500đ).
- Toàn bộ số tiền hiện thị trong quá trình thực hiện giao dịch và phí thực hiện là số tiền trong tài khoản chính

Để biết thêm thông tin truy nhập http://www.mobifone.com.vn/web
/vn/home/static/m2d/
hoặc soạn M2D gửi 994 (Miễn phí).

[Về đầu trang]